TOO COOL - ARTCLASS BLUSHER BY RODIN

🎁🎁TOO COOL FOR SCHOOL - ARTCLASS CONTOURING BY RODIN

🎁Má hồng phấn 3 màu của Too Cool For School - Artclass

🎁Với 3 tone màu trong cùng 1 hộp sẽ giúp cho bạn dễ dàng phối hợp khi make-up nhiều vùng khác nhau trên khuôn mặt, cổ hay là những vùng khác trên cơ thể

🎁Giá: 360,000/hộp

Có 2 phiên bản:

01: 3 tone má hồng sáng tự nhiên
02: 3 tone hồng thiên đất

TOO COOL - ARTCLASS BLUSHER BY RODIN

₫360,000 Regular Price
₫306,000Sale Price