MISSHA EASY FILTER SHADOW PALLETE

RESTOCK SĂN SALE BẢNG PHẤN MẮT-MÁ HỒNG MISSHA PALLETE TUYỆT ĐẸP NHÉ CÁC NÀNG!! GIÁ YÊU KHỎI CHÊ

----------------------------------

GIÁ: 500,000 / BẢNG GIẢM CÒN 325,000

 

COLORFUL RACE: CAM ĐÀO ĐẤT

MINIMAL ROSE: HỒNG ĐẤT

MORNING BAKING: CAM NÂU SỮA

EVENING MILK TEA: HỒNG CAM ĐẤT 

MISSHA EASY FILTER SHADOW PALLETE

₫500,000 Regular Price
₫325,000Sale Price