[UPDATE] VIDEO REVIEW 3CE SOFT LIP LACQUER - COLLECTION SON LÌ TUYỆT ĐẸP MỚI NHẤT CỦA 3CE

The Cloud về đủ 9 màu (vì lý do gì đó mà hãng hoãn ra mắt màu Neutral Avenue):

#PeachTea (màu trà đào) 📷💕 #Shawty (màu hồng đào neon) 📷💕 #TawnyRed (cam đất) 📷💕 #NullSet (đỏ gạch ánh cam) 📷💕 #Explicit (hồng đào đất tươi) 📷💕 #ChangeMode (đỏ tươi) 📷💕 #PerkUp#PerkUp (đỏ lạnh trầm) 📷💕 #MidnightBottle (đỏ tím đất) 📷💕 #AlmostMauve#AlmostMauve (tím violet) 📷💕
#PerkUp (đỏ lạnh trầm) 📷💕

#Shawty (màu hồng đào neon) 📷💕

#AlmostMauve (tím violet) 📷💕

#ChangeMode (đỏ tươi) 📷💕

#TawnyRed (cam đất) 📷💕

#PeachTea (màu trà đào) 📷💕

#Explicit (hồng đào đất tươi) 📷💕

#MidnightBottle (đỏ tím đất) 📷💕

#NullSet (đỏ gạch ánh cam) 📷💕

VIDEO CLIP REVIEW 3CE SOFT LIP LACQUER


The Cloud về đủ 9 màu (vì lý do gì đó mà hãng hoãn ra mắt màu Neutral Avenue):

#PeachTea (màu trà đào) 📷💕 #Shawty (màu hồng đào neon) 📷💕 #TawnyRed (cam đất) 📷💕 #NullSet (đỏ gạch ánh cam) 📷💕 #Explicit (hồng đào đất tươi) 📷💕 #ChangeMode (đỏ tươi) 📷💕 #PerkUp#PerkUp (đỏ lạnh trầm) 📷💕 #MidnightBottle (đỏ tím đất) 📷💕 #AlmostMauve#AlmostMauve (tím violet) 📷💕
942 views0 comments